κέικ Γεωγραφίας (Geography cake)
photograph, 2020, Cyprus

© Copyright Vasiliki Riala