Κούζα 2021 / Kouza 2021
video, performance, 2021, Cyprus
Music: The Fountain of Pegeiotissa-Theodoulos Kallinikos
Μουσική: Η Βρύση των Πεγειώτισσων-Θεόδουλος Καλλίνικος

© Copyright Vasiliki Riala